Правила за огласување


Правила за огласување

Огласување за физички лица

Приватен оглас е за лица со законско право да склучуваат договори за купување и продавање. Приватното огласување мора да се врши во согласност со правилата и упатствата на Законот за заштита на потрошувачите и други прописи поврзани со потрошувачите.

Zaprodazba.mk го задржува правото да одлучи кога огласот е класифициран како оглас на физичко лице.

Огласување за претпријатија

Огласот на компанијата е за употреба од компаниите регистрирани со ДДВ во Македонија или во странство. Zaprodazba.mk го задржува правото да одлучи кога рекламата треба да се класифицира како реклама на компанијата. Според законот за забрана и спречување на нерегистрирана дејност, член 8: Кога рекламодателот создава реклама, тој / таа е должен да ги наведе податоците за идентификација: документ од соодветна институција (Централен регистар во Македонија) за регистрација на соодветна активност или документ за регистрирана активност - доказ за запишување во соодветен регистар на дејности за физички лица. (2) Објавувањето на рекламата е забрането ако нарачувачот не достави податоци за идентификација во согласност со став 1 од овој член. Одредувањето на овој член не се однесува на продажбата на лични користени предмети од страна на индивидуалци преку рекламирање.

Нелегални предмети и услуги

Zaprodazba.mk поставува ограничувања на предметите и услугите кои може да се рекламираат. Предмети и услуги кои се незаконски според македонското право нема да бидат објавени.

Авторски материјал

Копираните ЦД-а и ДВД-а од компјутерскиот софтвер, компјутерските и видео игрите и филмовите не смеат да се рекламираат. Продавачите на овие видови предмети мора да докажат дека нивните производи се оригинални.

Оружје

Според македонскиот закон, потребна е дозвола за поседување оружје. Ова мора да биде наведено во рекламата од страна на рекламодателите.

Одговорност

Zaprodazba.mk не е одговорен за природата на производите или услугите кои се рекламираат. Оваа одговорност ја вршат исклучиво продавачот и купувачот.

Нереални понуди

zaprodazbamk има право да одбива реклами кои содржат она што сметаат дека се нереални понуди.

Воден печат

Сите слики и видео клипови се објавуваат со воден печат Zaprodazba.mk. Ова е за да ги спречи да се користат во друг контекст.

Авторски права

Сите содржини на оваа веб-страница, како што се текст, слики, логоа, икони, преземања и софтвер се во сопственост на zaprodazba.mk и секоја нивна употреба за други активности е казнива со закон.

     
Испратете бесплатни класифицирани ...

Испратете бесплатни класифицирани ...

Дали имате нешто да продавате, да изнајмувате, каква било услуга за понуда или понуда за работа? Објавете ја на Zaprodazba.mk, тоа е бесплатно, за локален бизнис и многу лесна за употреба!

Креирајте и управувајте со предметите

Креирајте и управувајте со предметите

Станете бестселер или купувач. Креирајте и управувајте со вашите огласи. Поставете ги вашите стари огласи, итн.

Направете своја листа на омилени огласи. Oглаcи Macedonija

Направете своја листа на омилени огласи.

Направете своја листа на омилени огласи. И зачувајте го вашето пребарување. Немој да заборавиш било каков договор.